Loading...

Actueel

Op 1 september 2023 heeft het CCV aangekondigd dat er een nieuw certificatieschema is ontwikkeld voor het geven van beveiligingsadvies: BORG-A. Dit certificatieschema is een aanvulling op de VRKI 2.0 en staat naast de al bestaande schema’s BORG-B (bouwkundige beveiliging) en BORG-E (elektronische beveiliging). Het certificatieschema wordt van kracht op 2 januari 2024.

Het schema BORG-A is vooral bedoeld voor objecten met een (zeer) hoog risico, waar VRKI-maatregelen niet altijd toereikend zijn. In een BORG-A beveiligingsplan wordt naast de VRKI gebruikt gemaakt van een mix van verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals OBESCAR.

In onze opleiding Technicus Beveiligingsinstallaties behandelden we al hoe je een beveiligingsplan moet opstellen. Het nieuwe BORG-A schema zal vanaf nu uitgebreid worden besproken in onze opleidingen. Heb je al een TBV-diploma maar wil je wel meer weten over BORG-A? Volg dan onze workshop BORG&VRKI.

Vanaf 1 december 2023 worden er twee nieuwe certificatieschema’s van kracht op het gebied van levering BMI en OAI. Dit betekent dat de opleidingen Projecteringsdeskundige BMI en OAI met aanpassingen te maken krijgen. De belangrijkste aanpassingen in de schema’s zijn:

  • Het CCV-keurmerk wordt niet alleen op het certificaat geplaatst maar ook op het rapport van oplevering. Dit maakt het mogelijk om het rapport van oplevering te gebruiken voor een lichtere inspectie als het niet mogelijk is om een certificaat af te geven.

  • Leveranciers van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties kunnen nu niet alleen complete installaties leveren, maar ook kleine aanpassingen uitvoeren zonder dat het programma van eisen hoeft te worden aangepast. Dit maakt het keurmerk flexibeler en sluit beter aan op de behoeften van de markt.

Wil je inhoudelijk meer weten over de laatste updates van de CCV-schema’s? Volg dan onze Workshop wijzigingen NEN-normen en CCV-schema’s voor BMI & OAI

Op 15 juni 2023 heeft de Commissie van Belanghebbenden Inbraakpreventie positief geadviseerd over drie nieuwe certificatie-afspraken voor BORG. De certificatieafspraken bieden de mogelijkheid om BORG-certificaten af te geven met minder zware bouwkundige maatregelen.

Certificatie-afspraak 2023-07: Inbraakwerende kast (safe en/of kluis)

Met deze afspraak kunnen inbraakwerende kasten zoals beschreven in paragraaf 4.2 van de VRKI 2.0 versie 2023 deel uitmaken van een BORG-certificaat.

Certificatie-afspraak 2023-08: Kwalificaties bouwkundige beveiliging

Een TBMB’er (Technicus Beveiligingsmaatregelen Bouwkundige Beveiliging) wordt gekwalificeerd voor alle activiteiten binnen BORG. Dankzij deze afspraak mag een TBMB’er naast het ontwerp en de realisatie ook de oplevering uitvoeren.

Certificatie-afspraak 2023-09: Opslag papieren dossiers

Voor de opslag van papieren dossiers kan nu gebruik worden gemaakt van een goede compartimenterende- of meeneembeperkende maatregel. Deze afspraak maakt het mogelijk om een minder strenge compartimenterende maatregel te combineren met bouwkundige- en elektronische maatregelen.

Overige nieuws berichten