Loading...

KMO-Portefeuille

De KMO-portefeuille is een steunmaatregel bedoeld voor KMO's en vrije beroepen. De subsidie is toegankelijk via een laagdrempelige en interactieve webtoepassing. De KMO-portefeuille wil opleiding, advies en mentorschap voor nog meer KMO's toegankelijk te maken.

AERTES BV is erkend voor opleidingen

 • Het erkenningsnummer is: DV O215588
 • Joseph Smeetslaan 299A
 • 3630 MAASMECHELEN
 • Tel: 0032 89 23 90 06
 • Bank: ING BE75 3631 3955 5051
 • BTW: BE 0830.360.382

1. Voor wie bestemd?

Deze maatregel is bedoeld voor KMO's en vrije beroepen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De subsidie is van toepassing op vestigingen (en bijbehorende werknemers) in het Vlaams Gewest.
 • De onderneming behoort tot de privésector (participatie administratieve overheid < 25%).
 • De onderneming valt onder de categorie kleine of middelgrote KMO-ondernemingen.
 • De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit (nacecode lijst).
 • De onderneming moet voldoen aan de regelgeving van het Vlaams Gewest.
 • De onderneming heeft een aanvaardbare juridische vorm (VZW's zijn uitgesloten).

De portefeuille is niet toegankelijk voor VZW's en grote ondernemingen, en evenmin voor bedrijven met een exploitatiezetel in het Brusselse Gewest (Brussel + de 19 gemeenten). Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen als ze zelf een in aanmerking komende KMO zijn en als ze een beroep doen op een derde erkende dienstverlener.

2. Hoe kunt u een portefeuille openen?

U kunt een virtuele portefeuille openen via de webapplicatie www.kmo-portefeuille.be en u registreren met het federaal token of met uw elektronische identiteitskaart. Bij het aanvragen van subsidies voor de pijler vorming is het belangrijk dat er al een overeenkomst of inschrijving is met een opleidingsinstituut.

Belangrijk! Als u inschrijft voor een opleiding bij AERTES BV, hebt u tot uiterlijk 14 dagen na aanvang van de training de tijd om uw subsidieaanvraag in te dienen.

3. Hoeveel subsidie kan uw onderneming krijgen?

 • De kleine KMO-onderneming betaalt zelf 70% van het opleidingsbudget; de Vlaamse overheid legt 30% bij. De steun bedraagt maximaal € 7.500 per jaar voor opleidingen.
 • De middelgrote KMO-onderneming betaalt zelf 80% van het opleidingsbudget; de Vlaamse overheid legt 20% bij. De steun bedraagt maximaal € 7.500 per jaar voor opleidingen.

4. Praktische werking

Aan de hand van dit voorbeeld ziet u hoe u een opleidingsfactuur kunt betalen met behulp van de KMO-portefeuille. Uw volledige opleidingskosten (honoraria en syllabi bijvoorbeeld) kunnen betaald worden met de subsidie. Het Btw-bedrag valt buiten de subsidiëring en moet apart betaald worden aan het opleidingsinstituut.

Voorbeeld:

 • U bent een kleine KMO-onderneming. In dat geval kan 30% van de opleidingsprijs, exclusief BTW, gesubsidieerd worden.
 • Het totaal factuurbedrag bedraagt € 2.050,95, incl. BTW (- 21% BTW - € 355,95).

Stappen:

 1. Via www.kmo-portefeuille.be doet u een projectaanvraag van € 1.695,-, zijnde het totaalbedrag excl. BTW.
 2. U betaalt op rekening Aertes BV de BTW, die in dit voorbeeld € 355,95 bedraagt.
 3. U betaalt binnen 30 kalenderdagen na bevestiging van de projectaanvraag, op de rekening van Sodexo, 70% van de opleidingsprijs van € 1.695,-, zijnde: € 1.186,50.
 4. De overheid stort haar 30% steunbijdrage in uw portefeuille. In het voorbeeld is dat € 508,50.
 5. U geeft (na of bij start van de opleiding) via www.kmo-portefeuille.be de opdracht aan Sodexo om de volledige betaling van € 1.695,- uit te voeren op rekening van Aertes BV.

5. Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht op: