Loading...

Brandoorzaken in gebouwen – Elektrische oorsprong

Door middel van de combinatie van theoretische kennis, demonstraties en praktische voorbeelden worden deelnemers op deze lesdagen uitgerust met de nodige kennis en vaardigheden om risico's in elektrische installaties te identificeren, passende preventieve maatregelen te nemen en adequaat te reageren op eventuele storingen of defecten.

Wat ga je leren

Lesdag 1 staat in het teken van het begrijpen van de oorzaken van branden van elektrische oorsprong en het ontwikkelen van een effectief preventiebeleid. Tijdens deze lesdag wordt er een uitgebreide vorming gegeven over elektrische installaties, waarbij ook demonstraties worden gegeven van verschillende elektrische storingen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de kennis van verbranding als gevolg van elektrische oorzaken. Cursisten leren ook over de opbouw van een elektrische installatie, inclusief de componenten en het functioneren ervan.

Op lesdag 2 wordt de focus gelegd op het identificeren en evalueren van de risico's die gepaard gaan met elektrische installaties. Er worden demonstraties gegeven van elektrische defecten, zodat cursisten deze kunnen herkennen en begrijpen. Verder komen preventieve maatregelen en beschermingsmiddelen aan bod, zoals de juiste materiaalkeuze, goede praktijken, exploitatie en onderhoud van elektrische installaties. Ook worden controles en thermografie behandeld als waardevolle instrumenten voor het opsporen van mogelijke problemen.

Voor wie

U bent preventieadviseur, verantwoordelijke dienst onderhoud, werk supervisor, brandoorzaken expert, verzekeringsmakelaar of verzekeringsexpert en u wenst uw kennis over de oorzaken en het ontstaan van branden van elektrische oorsprong te scholen, zodat u deze risico’s beter kan voorkomen, identificeren en beoordelen in geval van incident.

Examen

Na succesvolle afronding ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Order
Inschrijven
Kalender
Herexamen
Nieuwsbrief

Aankomend