Loading...

Brandmeld­installaties

  • Na het succesvol afronden van deze opleiding ben je in staat om deze beheerderstaken zelfstandig uit te voeren volgens de normen NEN2654-1 en -2.
  • In deze opleiding leer je over alle aspecten die nodig zijn om een Installatiedeskundige Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties (BMI&OAI) te worden.
  • Deze opleiding is ontworpen om jou te trainen brandmeldinstallaties zelfstandig te inspecteren, te onderhouden en reparaties uit te voeren volgens de voorschriften van het CCV.
  • Na afloop van de opleiding ben je in staat om zelfstandig een brandmeldinstallatie te ontwerpen, te projecteren en te beoordelen op juiste uitvoering volgens de voorschriften van het CCV.
  • Oefen met proefexamens, bespreek meerkeuze- en open vragen, en verdiep je projecteringsvaardigheden voor het examen. Geschikt voor zowel directe aansluiting op de opleiding als zelfstandige examenvoorbereiding.
  • In één dag brengt AERTES je door middel van een workshop volledig op de hoogte. Behandeld worden de wijzigingen van de normen en CCV-schema’s van de Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties, zowel betreffende realisatie als onderhoud.