Loading...

CFPA Fire Investigator

De opleiding "CFPA Fire investigator" bestaat uit 3 modules.

  1. Brandoorzaken in Gebouwen - Kennis en Methodologie
  2. Brandoorzaken in Gebouwen - Elektrische Oorsprong
  3. Brandoorzaken in Gebouwen - Brandstichting

Inhoud

Tijdens deze cursus worden verschillende onderwerpen behandeld met betrekking tot brand, brandonderzoek en elektrische branden. De cursus is opgedeeld in verschillende modules en demonstraties, waarbij zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden worden behandeld.

De eerste module die op het programma staat, is Brandoorzaken in Gebouwen - Kennis en Methodologie. Dit omvat de methodologie van expertise ter plaatse, analyses en testen in het laboratorium, en het opstellen van een expertiseverslag. Specifiek wordt er ingegaan op brandstichting, inclusief technische aspecten, cijfers en gegevens, en de procedurele aanpak. Er zullen ook demonstraties worden gegeven van verschillende brandgerelateerde fenomenen, zoals BLEVE, vlampunt, ontvlambaarheidsgrenzen, stofexplosies, metaalbrand, koolwaterstofbranden en uitbreiding via straling papier/karton. Tevens zal er een praktische case worden uitgevoerd waarbij een expertise op reële schade wordt uitgevoerd.

In de module Brandoorzaken in Gebouwen - Brandstichting komen onderwerpen zoals verbranding en explosies, brandfases, verspreidingswijzen, activeringsfactoren en brandsporenonderzoek aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de methodologie van preventie en interventie bij brand.

Een specifieke module is gewijd aan het begrijpen van de oorzaken van branden van elektrische oorsprong, met als doel een beter preventiebeleid te kunnen voeren. Dit omvat kennis over elektrische installaties, demonstraties van elektrische storingen, inzicht in de verbranding als gevolg van elektrische oorzaken, opbouw van een elektrische installatie, identificatie en evaluatie van de risico's, en demonstraties van elektrische defecten. Preventieve maatregelen en beschermingsmiddelen worden ook besproken, inclusief de keuze van materialen, goede praktijken, exploitatie en onderhoud, controles en thermografie.

Door de combinatie van theoretische uitleg, demonstraties en praktische oefeningen krijgen cursisten een grondige kennis van brandonderzoek en elektrische branden, wat hen in staat stelt effectieve preventieve maatregelen te nemen en adequaat te reageren in geval van een brandincident.

Uitvoering

  • De module Brandoorzaken in Gebouwen - Kennis en Methodologie wordt als eerst behandeld. Dag 1 en 2 vinden plaats in Zaventem op 18 en 19 april 2024. De praktijkdag vindt plaats op 26 april bij de Brandweerschool in lens.
  • De module Brandoorzaken in Gebouwen - Elektrische Oorsprong wordt in twee opleidingsdagen uitgevoerd in Zaventem op 29 en 30 april 2024.
  • De module Brandoorzaken in Gebouwen - Brandstichting: Het theoriegedeelte bestaat uit een de ochtend en voormiddag les in Zaventem op 7 mei. De namiddag is gereserveerd voor het CFPA-examen.

Examen

Het CFPA Fire Investigator examen kost € 190,-- en wordt apart verrekend. Overeenkomstig de door CFPA opgelegde voorwaarden, dienen cursisten alle lesdagen volledig gevolgd te hebben om aan het examen te mogen deelnemen. Het examen wordt afgenomen op de laatste lesdag.

Order
Inschrijven
Kalender
Herexamen
Nieuwsbrief

Aankomend