Loading...

Brandoorzaken in gebouwen – Brandstichting

Brandstichting is een ernstig misdrijf dat aanzienlijke schade en gevaar met zich mee kan brengen. In deze opleiding wordt algemene informatie verstrekt over brandstichting, waarbij zowel het technische aspect als de procedurele en juridische aanpak aan bod komen.

Deze training is een vervolg op module 2 van de "CFPA-diploma: Fire Investigation" opleiding.

Inhoud

Het technische aspect begint met het definiëren van brandstichting en verdachte branden. Hierbij wordt uitgelegd wat brandstichting inhoudt en hoe verdachte branden worden geïdentificeerd. Vervolgens wordt ingegaan op de brandstichter, inclusief doelstellingen, motivaties en andere relevante factoren. Er wordt ook aandacht besteed aan het verzamelen van cijfers en gegevens met betrekking tot brandstichting, evenals de bronnen en analysemethoden die worden gebruikt.

De procedurele aanpak van brandstichtingsonderzoeken wordt uitgebreid besproken. Hierbij worden de verschillende actoren betrokken bij het onderzoek geïdentificeerd, hun rol en privileges toegelicht en de verschillende soorten onderzoeken benoemd. Daarnaast worden ook contractuele aspecten behandeld, evenals de juridische aspecten van brandstichting, zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar brandstichting is het bepalen van het vrijwillige karakter ervan. Objectieve en subjectieve tekens en aanwijzingen die kunnen duiden op brandstichting worden toegelicht, en er wordt een methodologische aanpak gepresenteerd om het vrijwillige karakter van de brandstichting vast te stellen. Er zal ook gebruik worden gemaakt van feedback uit ervaring en praktische gevallen en scenario's om de cursisten een realistisch inzicht te geven in het onderzoek naar brandstichting.

Deze opleiding biedt een grondig begrip van brandstichting en de bijbehorende onderzoeksprocedures. Cursisten zullen worden voorzien van kennis en tools om brandstichting te herkennen, onderzoeken uit te voeren en het vrijwillige karakter ervan te bepalen, waardoor ze effectief kunnen bijdragen aan de bestrijding van dit misdrijf.

Examen

Na succesvolle afronding ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Order
Inschrijven
Kalender
Herexamen
Nieuwsbrief

Aankomend