Loading...

Brandoorzaken in gebouwen – Kennis en methodologie

Deze opleiding is de eerste opleiding in de reeks voor het CFPA-diploma in Fire Investigation. Het biedt een brede basis van kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn om branden te onderzoeken en de oorzaken ervan op te sporen. De combinatie van theoretische informatie, demonstraties en praktische toepassingen zorgt voor een uitgebreide leerervaring en legt de basis voor verdere specialisatie op het gebied van brandonderzoek.

Inhoud

Deel 1 van de cursus vindt plaats in Zaventem en beslaat twee dagen. Tijdens deze dagen worden de deelnemers ondergedompeld in het onderwerp "Verbranding en ontwikkeling van het vuur". In het eerste deel wordt algemene informatie verstrekt over verbranding en explosies, brandfases, verspreidingswijzen en activeringsfactoren. Daarnaast komt ook brandsporenonderzoek aan bod, waarbij methodologieën en technieken worden behandeld. Preventie en interventie vormen eveneens belangrijke onderwerpen die tijdens deze dagen worden besproken.

Deel 2 van de cursus vindt plaats in Lens en duurt één dag. Tijdens deze dag worden demonstraties gegeven om de theoretische kennis te versterken. Verschillende onderwerpen worden behandeld, waaronder BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), het vlampunt van stoffen, ontvlambaarheidsgrenzen, verschillende verbrandingen van diverse materialen, stofexplosies, metaalbrand en koolwaterstofbranden. Daarnaast wordt ook de uitbreiding van vuur via straling op papier/karton besproken. Bovendien wordt aandacht besteed aan de behandeling van monsters en wordt er een praktische case uitgevoerd aan de hand van een scenario met echte brandschade.

Voor wie

Deze opleiding leert u de scene na een brand te lezen. Experts, inspecteurs van de verzekeringssector, gerechtelijke experts en iedereen die betrokken is bij de brandexpertise heeft baat bij deze opleiding. Deze opleiding wordt gegeven door een gespecialiseerde gerechtsdeskundige.

Examen

Na succesvolle afronding ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Order
Inschrijven
Kalender
Herexamen
Nieuwsbrief

Aankomend