Loading...

EQF en NLQF, het Europees kwalificatieraamwerk

Het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) is een initiatief om opleidingen binnen Europese landen (globaal) te kunnen inschatten op het niveau ervan. Het EQF onderkent acht verschillende niveaus:

  • Basisonderwijs
  • Eerstegraads secundair onderwijs
  • Gedeeltelijk secundair of voortgezet onderwijs
  • Afgerond secundair onderwijs
  • Beroepsgerichte post-secundaire opleiding
  • Bachelor
  • Master
  • Doctor

De verschillende lidstaten van de EU hebben een eigen kwalificatieraamwerk, dat is gerelateerd aan het EQF. Het Nederlandse raamwerk (NLQF) is alsvolgt opgebouwd:

NLQF-niveau Opleiding EQF-niveau
1 Vmbo bb / MBO 1 1
2 Vmbo kb, gl, tl / MBO 2 2
3 MBO 3 3
4 MBO 4 / Havo / Vavo-Havo 4
4+ VWO 4
5 Associate Degree 5
6 Bachelor 6
7 Master 7
8 Doctoraat / Medisch specialist 8

Het EQF en het NLQF slaan zo een brug tussen onderwijs- en arbeidsmarkt door het niveau van kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Veel méér informatie hierover vindt u op de website van het het nationaal coördinatiepunt.

Bron: EQF en NLQF, het Europees kwalificatieraamwerk