Loading...

UPD-SB-Opsteller BMI & OAI

Voor de eigenaar of gebruiker van een gebouw is het van belang dat de brandveiligheid goed georganiseerd is. Welke regels er gelden hangt af van de situatie. Hoeveel mensen bezoeken bijvoorbeeld het gebouw, zijn er brandgevaarlijke stoffen aanwezig en wat is de functie en ligging van het gebouw?

De praktijk leert ons dat bij het ontwerpen van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie er niet altijd rekening wordt gehouden met deze bouwkundige en organisatorische vragen. Daarom is het belangrijk om een uitgangspuntendocument brandbeveiliging (UPD) op te stellen. Het doel van dit document is om afspraken met betrekking tot brandveiligheid duidelijk vast te leggen tussen de gebruiker, de verzekeraar en de brandweer.

Inhoud

Het CCV heeft een specifiek certificatieschema uitgebracht voor het opstellen van een UPD. Hierin worden ook de Specificaties Brandbeveiliging (SB) uitgewerkt. In onze opleiding tot UPD-SB-opsteller wordt je opgeleid om een UPD en de bijbehorende SB's op te kunnen stellen en te interpreteren. Daarnaast leer je een grondig advies te geven voor de noodzakelijke bouwkundige en organisatorische aspecten. Als UPD-SB opsteller bent je in staat om een UPD deelgebied BMI en OAI op te stellen en je interpretaties toe te lichten. In deze opleiding is dit dan ook de examenopdracht.

Deze 8-daagse opleiding is verdeeld in 6 modules:

  • het verschijnsel brand (2 dagen);
  • bouwtechnische brandveiligheid (2 dagen);
  • organisatie van de hulpverlening (2 dagen);
  • installatietechnische brandbeveiliging (1 dag);
  • brandrisico-analyse & opstellen UPD en SB (1 dag).

Voor wie

Deze opleiding is ontworpen voor medewerkers van bedrijven die zich bezighouden met branddetectie. Het kan zowel medewerkers betreffen die al gecertificeerd zijn als diegenen die nog niet gecertificeerd zijn. Het doel van de opleiding is om hen in staat te stellen de volledige brandveiligheidsketen met betrekking tot brandmeldinstallaties (BMI) en ontruimingsalarminstallaties (OAI) te begrijpen en toe te passen.

De opleiding is ook interessant voor medewerkers van architecten- en ingenieursbureaus of adviesbureaus die zich willen positioneren als organisaties die zich bezighouden met brandveiligheid in relatie tot BMI/OAI, al dan niet onder certificering. Hetzelfde geldt voor inspecteurs van inspectie-instellingen die verantwoordelijk zijn voor het behalen van een inspectiecertificaat zoals vereist door de overheid, met betrekking tot BMI/OAI.

Vooropleiding

Voor het volgen van deze opleiding is het noodzakelijk dat de deelnemer beschikt over een diploma Projecteringsdeskundige BMI én een diploma Projecteringsdeskundige OAI-B of -A.

Examen

Deze opleiding bestaat uit 6 modules. De eerste 5 modules worden een week na de laatste lesdag afgesloten met een tentamen. Om deel te mogen nemen aan het examen dienen alle tentamens met een voldoende te zijn afgesloten.

Het examen bestaat uit het maken van een projectopdracht als huiswerkopdracht en het mondeling verdedigen ervan tegenover een examencommissie.

Order
Kalender
Herexamen
Nieuwsbrief
  • Momenteel is er geen opleiding gepland. Wilt u op de hoogte gehouden worden, laat hier uw gegevens achter