Loading...

Brandonderzoek

Elke brand heeft een unieke situatie met zijn eigen verhaal, complexiteiten en karakteristieken. Het bij elkaar krijgen van alle feiten voor een brandonderzoeker is alsof je een puzzel goed aan elkaar moet leggen zonder dat je weet hoe de puzzel eruit ziet. Onze CFPA-gecertificeerde brandonderzoekers hebben de visie en de kennis om alle puzzelstukjes op hun plaats te leggen. Zij zijn in staat om accuraat te schetsen wat de oorsprong en de oorzaak van een brand is.

Bewijsmateriaal

Het brandonderzoek wordt zorgvuldig uitgevoerd met een grondige kennis van brandwetenschap als achtergrond. Dit betekent dat alle bewijsmaterialen van de plek waar de brand heeft plaatsgevonden zorgvuldig worden geanalyseerd. De analyse van monsters vindt plaats in ons eigen laboratorium. Chemische analyses van monsters worden in samenwerking gedaan met onze partner.

Beelden

Beeldanalyse is een groot onderdeel van onze brandonderzoeken. We maken beelden met ons 360°-scanapparaat die een 3D-opname maakt van het object. Deze opname wordt geanalyseerd door de brandonderzoeker en uiteindelijk gedeeld in het schriftelijke onderzoeksrapport. We gebruiken bij onze onderzoeken de beelden van drones zodat we een hoogteaanzicht van het object hebben. Deze beelden stellen we beschikbaar in het onderzoeksrapport.

Typen Onderzoek

De typen brandonderzoek die wij uitvoeren zijn onder anderen motorvoertuigbranden, elektrische of hybridevoertuigbranden, branden van bedrijfspanden, branden van woningen en branden in treinen en metro’s.

Manier van werken

  • Stap 0: Voortraject: de melding wordt gemaakt en samen bekijken we welk onderzoek nodig is
  • Stap 1: Informatie verzamelen en getuigenissen afnemen
  • Stap 2: Onderzoek omgeving rond het voertuig/gebouw: hiervoor zetten we de drone in
  • Stap 3: Onderzoek van object/voertuig/gebouw: hiervoor gebruiken we de 360°-scan
  • Stap 4: identificatie ontstekingsbron: hiervoor kan de hond worden ingezet
  • Stap 5: monstername en analyses
  • Stap 6: reconstructie en rapportage
  • Stap 7: nazorgtraject: vervolgonderzoek / toelichten / verdedigen / etc.

Lees verder over

De branddetectiehond

Het 360°-scanapparaat

De drone

Het laboratorium

Contact

Mocht je geïnteresseerd geraakt zijn in deze dienst, neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op met: