Loading...

Workshop wijzigingen NEN-normen en CCV-schema’s voor BMI & OAI

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft diverse nieuwe CCV-schema’s gepubliceerd voor BMI & OAI. Daarnaast zijn nieuwe of aanvullende normen voor brand en ontruiming uitgegeven. Dit leidt tot een aanpassing van de formulieren en werkwijzen die op dit moment worden gehanteerd.

In één dag brengt AERTES je door middel van een workshop volledig op de hoogte. Behandeld worden de wijzigingen van de normen en CCV-schema’s van de Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties, zowel betreffende realisatie als onderhoud. We kijken daarbij naar diverse interpretatiebesluiten en de toepassingen hiervan in de praktijk. Daarnaast besteden we aandacht aan de te gebruiken formulieren.

Inhoud

De onderstaande documenten komen aan bod:

 • NEN2535:2021
 • NEN2575-1_2012+C1_2021
 • NEN2575-2_2012+A2_2023
 • NEN2575-3_2012+A3_2023
 • NEN2654-1-C1:2018 en NEN2654-2:2018
 • NPR2576:2018
 • CCV-certificatieschema Installeren BMI&OAI versie 6.0
 • CCV-certificatieschema Onderhoud BMI versie 6.0
 • CCV-certificatieschema Leveren BMI&OAI versie 6.0
 • Interpretatiebesluiten voor BMI en OAI

Voor wie

Iedereen die in de praktijk werkt met Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties.

Je ontvangt:

 • Modellen van een aantal formulieren die bij de behandelde stof aan de orde komen.
 • een hand-out van de te behandelen onderwerpen.
 • een bewijs van deelname na afloop van de workshop.

Benodigdheiden

De genoemde normen zijn online te bestellen bij het Nederlands Normalisatie Instituut

Order
Inschrijven
Kalender
Herexamen
Nieuwsbrief

Aankomend