Loading...

logo_ccv

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft twee nieuwe technische bulletins gepubliceerd voor commentaar. Deze bulletins bieden richtlijnen voor sprinkler- en andere blusinstallaties (VBB-systemen), en zijn bedoeld om onduidelijkheden in bestaande normen op te helderen.

Concept-TB 77C: Pompsets voor VBB-systemen

Het vernieuwde Technisch Bulletin 77C introduceert belangrijke aanpassingen en aanvullingen. De herziening omvat onder andere nieuwe teksten voor de paragrafen over zuigputten, zuigcondities voor de pomp en de berekening van de watervoorraad. Deze wijzigingen, gemarkeerd in geel, bieden duidelijke regelgeving voor eerdere norminterpretaties. Commentaar op deze wijzigingen kan tot 15 juli 2024 worden ingediend bij het CCV.

Concept-TB 80-2024: Beheer en Onderhoud van Watervoerende VBB-installaties

Het Technisch Bulletin 80-2024 is uitgebreid met beheers- en onderhoudsbepalingen uit TB 64B, en richt zich nu ook op hogedruk watermistsystemen. Deze uitbreiding zorgt voor een breder toepassingsgebied en verbetert de samenhang in de onderhoudsbepalingen. Hierdoor vermindert het aantal afzonderlijke technische bulletins, wat naar verwachting de kwaliteit van het onderhoud zal verhogen. Ook voor dit bulletin kunnen aanpassingsvoorstellen tot 15 juli 2024 worden ingediend.