Loading...

De Vereniging van Sprinkler Installateurs (VSI) heeft de nieuwste beroepscompetenties voor de sprinklerindustrie gepubliceerd op sprinkler.nl. Deze beroepscompetentieprofielen zijn essentieel voor bedrijven die gecertificeerde producten en diensten leveren in deze sector. De eisen voor kwalificaties van gecertificeerde installateurs zijn vastgelegd in de ‘CCV-certificatieschema Leveren VBB installaties’ en ‘CCV-certificatieschema Onderhoud VBB-installaties’.

Aankomende Wijzigingen

In 2019 heeft de VSI het initiatief genomen om de kwalificaties voor verschillende beroepen in de sprinklerindustrie te verbeteren. Hierbij is gekozen voor een taxonomie die standaard is in het reguliere onderwijs, waardoor kennis en vaardigheden veel specifieker worden benoemd. De beroepscompetentieprofielen bevatten gedetailleerde beschrijvingen van functies, inclusief competenties en toetstermen.

In de aankomende CCV-certificatieschema’s versie 5.0 zullen de kwalificaties niet meer direct in de schema's worden opgenomen, maar zal worden verwezen naar deze website. Hoewel nog niet alle ontwikkelde beroepscompetentieprofielen zijn opgenomen, is het de bedoeling dat deze in versie 6.0 volledig geïntegreerd zullen zijn. Deze profielen vormen dan de basis voor toekomstige kwalificaties en opleidingen binnen de sector.

Actuele Competenties

Op dit moment zijn de volgende beroepscompetentieprofielen van kracht voor het CCV-certificatieschema Leveren VBB installaties versie 4.0:

  • Beroepscompetentieprofiel Junior Engineer Sprinklertechniek (versie 1.4)
  • Beroepscompetentieprofiel Engineer Sprinklertechniek (versie 1.5)

Aankomende Competenties

Voor het nieuwe CCV-certificatieschema Leveren VBB installaties versie 5.0 zijn de volgende beroepscompetentieprofielen van toepassing:

  • Beroepscompetentieprofiel Junior Engineer Sprinklertechniek (versie 1.4)
  • Beroepscompetentieprofiel Engineer Sprinklertechniek (versie 1.5)
  • Beroepscompetentieprofiel Projectleider Sprinklertechniek (versie 1.2)
  • Beroepscompetentieprofiel Monteur Sprinklertechniek (versie 1.2)
  • Beroepscompetentieprofiel Leidinggevend Monteur Sprinklertechniek (versie 1.2)

Lees meer informatie op sprinkler.nl