Loading...

Vanaf 1 december 2023 worden er twee nieuwe certificatieschema’s van kracht op het gebied van levering BMI en OAI. Dit betekent dat de opleidingen Projecteringsdeskundige BMI en OAI met aanpassingen te maken krijgen. De belangrijkste aanpassingen in de schema’s zijn:

  • Het CCV-keurmerk wordt niet alleen op het certificaat geplaatst maar ook op het rapport van oplevering. Dit maakt het mogelijk om het rapport van oplevering te gebruiken voor een lichtere inspectie als het niet mogelijk is om een certificaat af te geven.

  • Leveranciers van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties kunnen nu niet alleen complete installaties leveren, maar ook kleine aanpassingen uitvoeren zonder dat het programma van eisen hoeft te worden aangepast. Dit maakt het keurmerk flexibeler en sluit beter aan op de behoeften van de markt.

Wil je inhoudelijk meer weten over de laatste updates van de CCV-schema’s? Volg dan onze Workshop wijzigingen NEN-normen en CCV-schema’s voor BMI & OAI