Loading...

Toegepaste Sprinklerbeveiliging

De opleiding Toegepaste Sprinklerbeveiliging is gemaakt in nauwe samenspraak met de brandweer van de veiligheidsregio Gelderland Midden. De praktische input van die zijde is verwerkt in de theoretische modules. Diverse cases zijn aan het lesprogramma toegevoegd, om het geleerde in de praktijk te brengen.

Inhoud

In deze opleiding wordt uitgebreid ingegaan op de toepassing van sprinklerbeveiliging in overeenstemming met het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en de vereiste documentatie die hiervoor moet worden opgesteld. Verschillende installatie-uitvoeringen, de opbouw van de installatie, sprinklermeldingen en -sturingen, en de selectie van het juiste systeem komen aan bod. Deze aspecten bieden inzicht in de essentiële kenmerken die sprinklerbeveiliging definiëren.

Daarnaast worden enkele bijzondere toepassingen van sprinklers nader toegelicht, samen met de relatie tussen brandwerende scheidingen en het systeem. De opleiding omvat ook een lesmodule over oplevering, beheer en de juiste procedures na activering. Gedurende het gehele proces wordt de rol van de brandweer belicht.

Voor wie

De opleiding is bestemd voor architecten, installateurs, adviseurs, risk- en facilitair managers en verzekeringsmakelaars, de brandweer en ambtenaren Vergunning & Handhaving, die betrokken zijn bij het ontwerp, de realisatie, het gebruik van een bouwwerk met sprinkler of de instandhouding ervan.

Examen

Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Order
Inschrijven
Kalender
Herexamen
Nieuwsbrief

Aankomend