Loading...

Systeemdeskundige Aerosol Blustechniek

Een blusinstallatie gebaseerd op Aerosolen is een moderne blusmethode die nog relatief nieuw is. Het werkingsprincipe van Aerosolen is gericht op het verstoren van de chemische kettingreactie die plaatsvindt tijdens een brand (negatieve katalysator). Deze installatie wordt geactiveerd wanneer brandstof, zuurstof en temperatuur in de juiste verhoudingen aanwezig zijn. De Aerosolen ondergaan een chemische en fysische reactie met de reactieve moleculen die ontstaan tijdens een brand.

De opleiding Systeemdeskundige Aerosol Blustechniek leidt op tot theoretische kennis van aerosol-installaties. Na afronding heeft de deelnemer voldoende kennis om systemen te kunnen ontwerpen en berekenen. Daarbij wordt ingegaan op het ontwerpen van een eenvoudige branddetectie-installatie voor de activering van het aerosolsysteem.

Wat ga je leren

Op de eerste lesdag van de cursus worden de basisprincipes van brandtheorie behandeld. De deelnemers krijgen een introductie in aerosoltechniek en leren over de relevante normen die van toepassing zijn. Er wordt uitgelegd hoe aerosolgeneratoren werken en welke methoden worden gebruikt om ze te activeren. Daarnaast komen bluscommando-installaties, brandmelders en de systeem- en kwaliteitseisen van een brandmeldinstallatie (BMI) aan bod.

Op de tweede lesdag wordt er dieper ingegaan op het ontwerpen van een BMI en het projecteren van aerosolsystemen. De deelnemers leren over de bouwkundige voorwaarden die moeten worden nageleefd en krijgen inzicht in het opstellen van specificaties, tekeningen en goedkeuringen. Het inbedrijfstellen en opleveren van een BMI, evenals het beheren en onderhouden ervan, worden behandeld.

Op de derde lesdag krijgen de deelnemers de kans om hun ontwerpkennis in de praktijk te brengen door middel van ontwerpoefeningen. Deze oefeningen dienden ter voorbereiding op het examen, waarin de deelnemers hun begrip van de behandelde onderwerpen moeten aantonen.

Deze drie lesdagen boden een uitgebreid overzicht van de belangrijkste concepten en vaardigheden die nodig zijn voor het begrijpen, ontwerpen en beheren van een effectieve aerosolblusinstallatie.

Voor wie

Deze opleiding is ideaal voor professionals die effectieve aerosolblusinstallaties willen begrijpen, ontwerpen en beheren.

Vooropleiding

Voor het volgen van de opleiding is minimaal mbo3-niveau of gelijkwaardig nodig. De deelnemer dient affiniteit te hebben met technische installaties.

Benodigdheiden

Tijdens de opleiding maken we gebruik van de NEN-EN15276-2. Deze norm dient meegenomen te worden door de deelnemer.

Examen

Na het volgen van deze opleiding, ontvang je een certificaat van deelname.

Order
Kalender
Herexamen
Nieuwsbrief
  • Momenteel is er geen opleiding gepland. Wilt u op de hoogte gehouden worden, laat hier uw gegevens achter