Loading...

Junior Engineer Sprinklertechniek

In de opleiding Junior Engineer Sprinklertechniek (voorheen VSI-B, Aankomend Technicus Sprinklertechniek of Sprinkler I) leer je de basis voor het ontwerpen van eenvoudige sprinklerinstallaties. Met het diploma Junior Engineer Sprinklertechniek beschik je over de noodzakelijke kennis van de NEN-EN 12845:2015 en de NEN 1073:2018.

Met het diploma Junior Engineer Sprinklertechniek krijg je direct entree tot de opleiding Engineer Sprinklertechniek (voorheen Technicus Sprinklertechniek, VSI-C of Sprinkler II)

De opleiding bestaat uit drie modules die elk worden afgesloten met een deelexamen:

 • Sprinklertechniek theorie - Deelexamen Meerkeuzevragen
 • Hydraulica - Deelexamen Hydraulisch Rekenen
 • Ontwerpen en Tekenen - Deelexamen Ontwerpopdracht

Je hebt de mogelijkheid om een optionele wiskundemodule te volgen:

Om de opleiding te kunnen volgen is basiskennis van de wiskunde noodzakelijk. Deze kennis bestaat uit het kunnen uitvoeren van bewerkingen aan breuken, wortels, machten, haakjes wegwerken, kruislingsverminigvuldigen, oplossen van vergelijkingen, substitutie en lineair interpoleren. Mocht je deze kennis niet als parate kennis bezitten, dan kan je middels een extra dag hierin worden bijgeschoold. Via het inschrijfformulier kan je aangeven of je aan deze dag wilt deelnemen. De prijs voor de bijscholing Wiskunde bedraagt € 395,-- excl BTW en incl lesmateriaal.

Inhoud

Fase Planning Module

Blok 1

SPRINKLERTECHNIEK

Dag 1
 • Introductie & kennismaking
 • Warmtetransport
 • Brandtheorie
 • Inleiding in de sprinklertechniek
Dag 2
 • Normen en voorschriften sprinklertechniek
 • Nederlandse sprinklernorm
 • Gevarenklasse – inleiding
 • Certificatie en inspectie
 • Watervoorzieningen en pompkamer
Dag 3
 • Alarmkleppen
 • Appendages
 • Leidingen, verbindingstechnieken en beugelingen
 • Sprinklers
 • Sprinklermeld-installatie
 • Het lezen en begrijpen van een UPD
Wiskundemodule
 • Optioneel

Blok 2

ONTWERPEN EN TEKENEN

Dag 4
 • Ontwerpprincipes van sprinklersystemen
 • Ontwerpoefeningen
Dag 5
 • Ontwerpoefeningen
 • Tekeningen en informatiepakket
Dag 6
 • Ontwerpoefeningen
 • Het opstellen van een principeschema
Dag 7
 • Ontwerpoefeningen
 • Deelexamen Ontwerpen

Blok 3

HYDRAULICA

Dag 8
 • Hydraulische berekeningen voor tabelleninstallaties en eenvoudige ringleidingen
Dag 9
 • Opdrachten hydraulisch rekenen
Dag 10
 • Opdrachten hydraulisch rekenen
 • Deelexamen Theorie (MC)
 • Deelexamen Hydraulisch rekenen

Voor wie?

De opleiding Junior Engineer Sprinklertechniek is bedoeld voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met het ontwerpen van sprinklerinstallaties, zoals tekenaars, BIM-modelleurs, preventisten werkzaam bij bijvoorbeeld de brandweer, adviseurs, tekenaars en projectleiders.

Benodigdheiden

Tijdens de opleiding maken we gebruik van de EN14962 en de NEN1073. Deze norm dient meegenomen te worden door de deelnemer.

Examen

De opleiding voldoet aan de eind- en toetstermen Junior Engineer Sprinklertechniek van het CCV. Via het inschrijfformulier kun je je inschrijven voor een examen bij een exameninstelling naar keuze.

Order
Inschrijven
Kalender
Herexamen
Nieuwsbrief

Aankomend