Loading...

Naar aanleiding van een ongeval in een verzorgingstehuis is BVO ingeschakeld om het forensische brandonderzoek te doen. Tijdens dit ongeval is er een slachteroffer gevallen met brandwonden. Doel van het onderzoek was het opstellen van een onafhankelijke rapportage over de oorzaak, waaraan de oorzaak wel of niet te wijten is en hoe een dergelijk voorval voorkomen kan worden.

Het interne onderzoek bestond uit gesprekken met betrokkenen, het bezoek aan de locatie en de brandproeven op onze eigen locatie. Naar aanleiding hiervan is er een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Uiteindelijk hebben we kunnen concluderen dat het ongeval niet te wijten was aan menselijk of technisch falen, maar heeft plaatsgevonden door een samenloop van omstandigheden.