Loading...

Evacuation Steward

Tijdens de training tot Evacuatie Steward zullen we dieper ingaan op verschillende reglementaire eisen die van toepassing zijn op evacuatieplanning. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de CODEX en Basisnormen, die de basis vormen voor veiligheidsrichtlijnen en -voorschriften.

Benodigdheden voor Evacuatie: We behandelen uitgebreid de benodigde elementen en hulpmiddelen die van vitaal belang zijn voor een succesvolle evacuatie. Dit omvat zowel menselijke inzet als materiële voorzieningen. We gaan dieper in op de rol van menselijke hulpbronnen en belichten ook de belangrijke rol van diverse materialen zoals noodverlichting, rook- en warmteafvoersystemen, geluidssignalen, duidelijke signalisatie en procedures voor gestructureerde ontruiming.

Ontwikkelen en Onderhouden van het Evacuatieplan: Een cruciaal onderdeel van de opleiding omvat het begrijpen van menselijk gedrag in noodsituaties en hoe dit van invloed is op het evacuatieproces. We behandelen het opstellen van een gedetailleerd evacuatieplan, inclusief het inspelen op specifieke vereisten voor evacuaties in verschillende omgevingen zoals ziekenhuizen en musea. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het belang van flexibiliteit en anticipatie op onverwachte situaties, zoals insluitingsscenario's en het gebruik van vluchtterrassen.

Evaluatie en Onderhoud: Een fundamenteel aspect van effectieve evacuatieplanning is het voortdurend evalueren van de doeltreffendheid. We bestuderen hoe men de efficiëntie van het evacuatieplan kan beoordelen en indien nodig kan verbeteren. Tevens richten we ons op het belang van regelmatig onderhoud en het aanpassen van het evacuatieplan om te blijven voldoen aan veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten.

Voor wie

Deze opleiding werd ontworpen voor preventieadviseurs en voor alle personeelsleden die een actieve rol hebben bij de evacuatie. Op zoek naar een offerte op maat? Neem contact met ons op.

Order
Kalender
Herexamen
Nieuwsbrief
  • Momenteel is er geen opleiding gepland. Wilt u op de hoogte gehouden worden, laat hier uw gegevens achter