Loading...

Basisopleiding 1e Interventieploeglid (EIP)

Deze opleiding brengt de theoretische en praktische kennis bij die nodig is om eerste interventieploeglid (EIP) te worden. Een eerste interventieploeglid leert de eerste interventies uit te voeren bij een brand in afwachting van de hulpdiensten.

Dankzij onze modulaire opbouw, hunt u zich na afloop van deze opleiding inschrijven in één of meerdere gespecialiseerde cursussen, afhankelijk van de wensen van het bedrijf waar je in dienst bent.

Deze opleiding voldoet aan het criterium 2, bijlage III.3-1 van de CODEX over het Welzijn op het werk, Boek III, Title 3 : Brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Criterium 2: Interventie bij brand.

Inhoud

De opleiding is opgedeeld in twee delen: theorie en praktijk.

In het theoretische gedeelte worden onderwerpen zoals het risico van brand en preventieve maatregelen behandeld, evenals de basisbegrippen van detectie en automatische blusinstallaties. Je leert ook over evacuatie en compartimentering, en je krijgt inzicht in verschillende soorten blusmiddelen en hoe ze worden toegepast.

Het praktische deel van de opleiding omvat demonstraties van diverse eerste interventiemiddelen: CO₂-, water- en poederblusmiddelen.

Daarna ga je zelf aan de slag gaat met deze blusmiddelen praktische oefeningen. Je wordt betrokken bij scenario's die je inzicht geven in daadwerkelijke situaties en je leert hoe je effectief kunt reageren.

De opleiding is gestructureerd over twee lesdagen, van 9.00 tot 15.30 uur. De eerste dag vindt plaats in Zaventem, terwijl de tweede dag wordt gehouden in de brandweerschool van Genk of Lens. Na afronding van deze opleiding zul je goed voorbereid zijn om brandrisico's te herkennen, preventieve maatregelen te nemen en passende acties te ondernemen in geval van een brandincident.

Voor wie

Deze opleiding is ontworpen voor personen die een interventieteam willen vervoegen of oprichten.

Examen

Het examen bestaat uit een schriftelijke proef van de opgedane kennis.

Na succesvolle afronding ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Order
Kalender
Herexamen
Nieuwsbrief
  • Momenteel is er geen opleiding gepland. Wilt u op de hoogte gehouden worden, laat hier uw gegevens achter