Loading...

1e & 2e Interventieploegleider

De 1e interventieploeg maakt gebruik van 1e interventiemiddelen, zoals brandblussers, muurhaspels en blusdekens. De 2e interventieploeg hanteert minstens één van de 2e interventiemiddelen, waaronder brandslangen, pompwagens en ademluchtapparatuur.

De opleiding tot ploegleider is geschikt voor beide ploegen, omdat we niet dieper ingaan op de specifieke interventiemiddelen die worden gebruikt. In plaats daarvan leggen we de nadruk op overeenkomende vaardigheden die ploegleiders nodig hebben.

Deze opleiding voldoet aan het criterium 1, bijlage III.3-1 van de CODEX over het Welzijn op het werk, Boek III, Title 3 : Brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Criterium 1: Beheer van de brandbestrijdingsdienst

Wat ga je leren

Theorie

 • Begrijpen van brand en hoe het zich verspreidt.
 • Begrip van het belang van interventie.
 • Basiskennis over compartimentering.
 • Methoden voor branddetectie.
 • Werking van automatische blusinstallaties.
 • Systemen voor rook- en warmteafvoer (RWA).
 • Coördinatie met hulpdiensten.
 • Bewustzijn van gevaren bij interventies.
 • Effectieve communicatie tijdens interventies.
 • Leiderschapsvaardigheden ontwikkelen.
 • Veilig en snel reageren bij brandontstaan.
 • Inzicht in explosiegevaar.
 • Preventieve maatregelen begrijpen.
 • Principes van evacuatie begrijpen.

Praktijk

 • Praktische oefeningen met diverse blusmiddelen.
 • Scenario-gebaseerde oefeningen.
 • Oefeningen in communicatie en leiderschap.
 • Analyseren van interventies in groepsverband, met nadruk op de rol van de ploegleider.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor personen die de interventieploeg dienen te leiden bij een incident.

Examen

Een theoretisch examen wordt afgenomen op de laatste lesdag. Indien geslaagd, ontvangt de deelnemer het certificaat van "1e & 2e interventie ploegleider".

Order
Kalender
Herexamen
Nieuwsbrief
 • Momenteel is er geen opleiding gepland. Wilt u op de hoogte gehouden worden, laat hier uw gegevens achter