Loading...

Regeling Brandmeldinstallaties BMI:2002 + A1 + A2

Uitgever/-schrijver: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Publicatie datum: Heruitgave 6 juli 2009; publicatiedatum 2 april 2012

Laatste publicatie van het productcertificatie-schema zoals in eerste instantie door de toenmalige NVOB is gepubliceerd en in 2000 onder beheer is gesteld van het Nationaal Centrum voor Preventie. In 2006 is de regeling over gegaan naar het NCP en deze uitgave bevat de aanpassingen om - tijdelijk - te kunnen voldoen voor de situatie na het van kracht worden van het Bouwbesluit per 1 april 2012.

Toepassing

Voor die gevallen dat het van belang is - al of niet voor een specifiek project - waarom bepaalde afspraken zijn gemaakt bij brandmeldinstallaties die een productcertificaat hebben gekregen onder de Regeling 2002/2009.

Van belang voor

  • Projecteringsdeskundigen BMI;
  • Directies van installatiebedrijven die zich bezig houden met aanleg en/of onderhoud van brandmeldinstallaties.

regeling-brandmeldinstallaties-2002.pdf