Loading...

PGS-15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen)

Uitgever/schrijver: PGS-beheerorganisatie onder aansturing van de PGS-programmaraad.

Publicatie datum: September 2016

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag, van verpakte gevaarlijke stoffen, met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Toepassing

De versie uit 2011 van de PGS-15 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met de versie 2012 is een aantal jaar ervaring opgedaan. Op basis van deze ervaring en de nieuwste stand der techniek is de PGS 15, 2016 gepubliceerd. Met deze actualisatie is beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten.

Bij deze actualisatie zijn tevens twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4:

  • In de praktijk bestond behoefte aan een meer geleidelijke overgang tussen (de voorschriften voor) hoeveelheden tot 10 ton en die voor hoeveelheden vanaf 10 ton. Daarin voorziet beschermingsniveau (BN) 2a waarin het mogelijk is om binnen voorwaarden tot maximaal 100 ton op te slaan zonder een blussysteem en zonder dat gerekend wordt op een binnenaanval door de brandweer.
  • Daarnaast werd BN 3 als te zwaar beoordeeld indien het gaat om de opslag van niet brandbare en niet-brandonderhoudende stoffen. Daarin voorziet BN 4.

Van belang voor

  • De Publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunningverlening en het toezicht op deze bedrijven.
  • Deze publicatiereeks is het referentiekader bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels, het toezicht op bedrijven en behoort ter invulling van de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven.
  • In de publicatiereeks wordt op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveilig- heid. De richtlijnen zijn dusdanig geformuleerd dat in voorkomende gevallen een bedrijf op basis van gelijkwaardigheid voor andere maatregelen kan kiezen.