Loading...

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken / Gebruiksbesluit 2008

Uitgever/schrijver: De Minister van ‘Wonen, Wijken en Integratie’.

Publicatie datum: 26 juli 2008

Dit document is Staatsblad 327 van het Koninkrijk der Nederlanden uit het jaar 2008. Deze Algemene Maatregel van Bestuur (Koninklijk Besluit) behandeld de maatregelen die moeten worden genomen in relatie tot het brandveilig gebruiken van gebouwen.

Toepassing

Het Gebruiksbesluit is weliswaar sinds 1 april (goeddeels) opgenomen in het Bouwbesluit dat per die zelfde datum van kracht is geworden maar een groot aantal zaken is in het kader van de deregulering niet meer vermeld. Genoemd kan bijvoorbeeld worden het onderhoud van installaties. In het Bouwbesluit wordt e.e.a. afgedaan met ‘adequaat onderhoud plegen’ terwijl in het Gebruiksbesluit nog veel controle-/onderhouds-/inspectie- werkzaamheden worden benoemd. In dat kader is het Gebruiksbesluit een mooi referentie punt voor ‘wat is adequaat?’

Bij dit document is de originele toelichting er bij gelaten zodat de lezer ook de onderbouwing van maatregelen kan achterhalen.

Van belang voor

  • (Brand-)veiligheidskundigen
  • Gebouwbeheerders
  • Facility managers, die inzicht willen krijgen wat ooit onder adequaat onderhoud werd verstaan.