Loading...

CCV-certificatieschema brandmeldinstallatie versie 4.0

Uitgever/schrijver: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Publicatie datum: 1 maart 2016; ingangsdatum 1 juni 2016

Het CCV heeft op dinsdag 1 maart 2016 versie 4.0 van de CCV-certificatieschema’s Levering, Installeren en Onderhoud Brandmeldinstallaties (BMI) gepubliceerd.

Toepassing

De CCV-certificatieschema’s voor het installeren, leveren en onderhouden van brandmeldinstallaties zijn bedoeld voor het uitvoeren van die activiteiten onder productcertificaat. De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 juni 2016, maar de schema’s kunnen al direct voor certificatie worden gebruikt. De belangrijkste wijzigingen in versie 4.0 ten opzichte van versie 3.0 zijn:

  • Werken onder certificatie is nu verplicht.
  • De tekst over tijdsbesteding aan audits en inspectie is verbeterd.
  • In het schema Onderhoud is de steekproeffrequentie realistischer gemaakt.
  • De bepalingen voor de certificatieaanstelling zijn aangepast als gevolg van wijziging van de accreditatienorm.

Van belang voor

  • Managers/Kwaliteitsfunctionarissen van (erkende) branddetectiebedrijven
  • Projecteringsdeskundigen van (erkende) branddetectiebedrijven