Docenten

Bij het selecteren van haar docenten doorlopen wij in een aantal stappen een selectieproces:

(Voor)opleiding

Alle docenten hebben niet alleen een technische vooropleiding, ook hebben zij relevante vakgerichte opleidingen met goed gevolg doorlopen. Relevante opleidingen zijn alle private opleidingen waarmee kennis is verworven over de lesmodules waarin hij/zij doceert.

Praktijkervaring

Dit is een essentieel onderdeel van de selectie. De docenten zijn allemaal beroepsmatig actief in het vakgebeid; bijvoorbeeld als adviseur, ontwerper of inspecteur. Ze zijn daardoor altijd deeltijds bezig met opleiden.

Opleidingservaring

Alle docenten hebben voldoende didactische kennis en ervaring. Mochten ze daarin nog te kort schieten wordt via begeleiding door Aertes en externe training hierin verbetering gebracht.

Toewijzing/planning

Alle opleidingen zijn samengesteld uit modules die bepaalde competenties vragen van de docenten. Bij het toewijzen van docenten aan bepaalde opleidingen wordt gekeken naar de competenties van de docent en de gevraagde competenties van de lesmodule. Zo kan het voorkomen dat een opleiding door meerdere docenten wordt gegeven. Een specialist voor elk onderdeel van de opleiding

Evaluatie en tussentijdse beoordeling

Aan het einde van elke opleiding vindt er een evaluatie plaats door de cursisten en de docent. De resultaten van die evaluatie kunnen leiden tot onder andere aanpassingen in het lesprogramma, toewijzing van andere docenten, training van docenten.