CFPA Fire investigator

Brandonderzoek

De opleiding "CFPA Fire investigator" bestaat uit 3 modules.

Wat zult u leren?

Verbranding en ontwikkeling van het vuur:

 • Verbranding en explosies
 • Brandfases
 • Verspreidingswijzen
 • Activeringsfactoren
 • Brandsporenonderzoek
 • Methodologie
 • Preventie
 • Interventie

Methodologie voor het opsporen van de oorzaken van een brand:

 • Methodologie van de expertise ter plaatse
 • Analyses en testen in het laboratorium
 • Expertiseverslag

Brandstichting

 • Technisch aspect
 • Cijfers en gegevens
 • Procedurele aanpak
 • Onderzoek en bepaling van het vrijwillige karakter

Demonstraties:

 • BLEVE
 • Vlampunt
 • Ontvlambaarheidsgrenzen
 • Verschillende verbrandingen van diverse materialen
 • Stofexplosies
 • Metaalbrand
 • Koolwaterstof branden
 • Uitbreiding via straling papier/karton
 • Behandeling van monsters

Praktische case d.m.v. scenario: uitvoering van een expertise op reële schade. (Lesdag te Lens)

 • Begrijpen van de oorzaken van branden van elektrische oorsprong om een beter preventiebeleid te kunnen voeren.
 • Vorming omtrent elektrische installaties en demonstraties in verband met elektrische storingen
 • Kennis van de verbranding ten gevolge van elektrische oorzaken
 • Opbouw van een elektrische installatie
 • Identificeren en evalueren van de risico’s
 • Demonstraties van elektrische defecten
 • Preventieve maatregelen en beschermingsmiddelen: keuze van materiaal, goede praktijk, exploitatie en onderhoud, controles, thermografie.

Opzet

De klassikaal gegeven opleiding bestaat uit 6 cursusdagen. Een cursusdag duurt van 9.00 - 15.30 uur.
Dag 3 wordt georganiseerd in de brandweerschool RPA te Lens.

Examen

Het CFPA Fire Investigator examen kost € 190,-- en wordt apart verrekend.
Overeenkomstig de door CFPA opgelegde voorwaarden, dienen cursisten alle lesdagen volledig gevolgd te hebben om aan het examen te mogen deelnemen.
Het examen wordt afgenomen op de laatste lesdag.