CFPA Fire investigator

Brandonderzoek

De opleiding "CFPA Fire investigator" bestaat uit 3 modules.

Wat zult u leren?

Lesdag 1 & 2 te Zaventem

Verbranding en ontwikkeling van het vuur:

 • algemene informatie
 • verbranding en explosies
 • brandfases
 • verspreidingswijzen
 • activeringsfactoren
 • brandsporenonderzoek
 • methodologie
 • preventie
 • interventie

Lesdag 3 te Lens

Demonstraties:

 • BLEVE
 • vlampunt
 • ontvlambaarheidsgrenzen
 • verschillende verbrandingen van diverse materialen
 • stofexplosies
 • metaalbrand
 • koolwaterstof branden
 • uitbreiding via straling papier/karton
 • behandeling van monsters

Methodologie voor het opsporen van de oorzaken van een brand:

 • methodologie van de expertise ter plaatse
 • analyses en testen in het laboratorium
 • expertiseverslag

Praktische case d.m.v. scenario: uitvoering van een expertise op reële schade.

Lesdag 4 te Zaventem

 • Begrijpen van de oorzaken van branden van elektrische oorsprong om een beter preventiebeleid te kunnen voeren.
 • Vorming omtrent elektrische installaties en demonstraties in verband met elektrische storingen
 • Kennis van de verbranding ten gevolge van elektrische oorzaken
 • Opbouw van een elektrische installatie

Lesdag 5 te Zaventem

 • Identificeren en evalueren van de risico’s
 • Demonstraties van elektrische defecten
 • Preventieve maatregelen en beschermingsmiddelen: keuze van materiaal, goede praktijk, exploitatie en onderhoud, controles, thermografie.

Lesdag 6 te Zaventem

Algemene informatie over brandstichting

Technisch aspect :

 • Definitie van brandstichting of verdachte brand
 • Brandstichting en de brandstichter
 • Doelstellingen / motivatie, …

Cijfers en gegevens:

 • Oorsprong van bronnen en analyse.

Procedurele aanpak:

 • De verschillende actoren
 • Rol en voorrechten
 • De verschillende soorten onderzoeken
 • Contractueel aspect
 • Juridisch aspect: civiel en strafrechtelijk.

Onderzoek en bepaling van het vrijwillige karakter:

 • Objectieve en subjectieve tekens en aanwijzingen
 • Methodologische aanpak
 • Feedback uit ervaring
 • Praktische gevallen en scenario's

Opzet

De klassikaal gegeven opleiding bestaat uit 6 cursusdagen. Een cursusdag duurt van 9.00 - 15.30 uur. Dag 3 wordt georganiseerd in de brandweerschool RPA te Lens. Dag 5 wordt georganiseerd in het onderzoekslabo te Kaprijke.

Examen

Het CFPA Fire Investigator examen kost € 190,-- en wordt apart verrekend.
Het examen wordt afgenomen op de laatste lesdag.