Brandoorzaken bij motorvoertuigen

Brandonderzoek

Deze cursus leert u de methodologie achter het brandonderzoek na een voertuigbrand.

Wat zult u leren?

Dag 1:

Deel 1: Onthaal

  • Voorstelling van de opleiding
  • Organisatie van de opleiding
  • Karakteristieken van een brand

Algemeen: definitie van verbranding, elementen van de verbranding, begrippen over temperatuur en warmte, schema van de verbranding, volledige en onvolledige reactie, ontvlambaarheidsgrenzen, vlampunt, energie, vermogen, warmteoverdracht;

  • Verbranding naargelang de toestand van het materiaal: brandklasse, verbranding van gassen, vloeistoffen, vloeibaar wordende vaste stoffen, verbranding van vaste stoffen, verbranding van metalen, video’s van de verschillende soorten verbranding.
  • Ontstaan en ontwikkeling van het vuur toegepast bij motorvoertuigen; Voorbeelden van branden van een motorvoertuig

Deel 2: Methodologie opsporen van brand bij een voertuig.

Oorzaken van voertuigbranden: analyse van de verschillende oorzaken. Methodologie van het opsporen van de brand oorzaak aangepast bij voertuigbranden

  • Veiligheid van de expert: gereedschap en uitrusting;
  • Voorbereiding van de expertise;
  • Observatie van de details;
  • Analyse van de sporen achtergelaten door de brand rook, materialen, kortsluiting, slecht contact, etc ...;
  • Het verloop van de expertise
  • Bepalen van de plaats van de ontsteking
  • Bepalen van de oorzaak
  • Monsternames
  • Reconstructie
  • Andere hulpmiddelen

Dag 2:

Deel 1: Case study op scenario N°1 (voertuig in gebouw)

  • Voorstellen van het te beoordelen incident scenario
  • Expertise scenario:
    • Uitrusting van de deelnemer;
    • Zoeken naar aanwijzingen van de oorzaak van de brand in de schadezone waarbij een voertuig betrokken is;
    • Het vragen van inlichtingen bij getuigen van het incident;
    • Bespreken van de monstername punten;
    • De voorbereiding van het deskundige verslag

Onderzoeksmethodiek toegepast op een brand van een voertuig

Deel 2: Onderzoeksmethodiek toegepast op een brand van een voertuig

  • Het expertise rapport
    • Rol en doelstelling
    • Inhoud

Deel 3: Demonstraties brandgedrag

  • Ontsteking benzine en diesel ; ontbranden van materialen gebruikt in de auto-industrie; gedrag bij brand van auto onderdelen in plastic, metaal,…; Demonstratie van ontbranding en explosie van stof en gas;
  • Het benadrukken van de ontstekingseigenschappen van een brandbare vloeistof, vlampunt; ontvlambaarheidsgrenzen gevolgd door explosie; Metal branden (magnesium)
  • Elektrische gedeelte: Test van elektrische bedrading

Dag 3:

Deel 1: Debriefing van scenario N°1

  • Hervatting van het onderzoek van het incident
  • Bijkomende informatie over de sporen en aanwijzingen

Case study op scenario No. 2 (Voertuig door brand beschadigd)

  • Voorstellen van het te beoordelen incident scenario
  • Expertise scenario:
    • Zoeken naar aanwijzingen van de oorzaak van de brand in de schadezone waarbij een voertuig betrokken is;
    • Het vragen van inlichtingen bij getuigen van het incident;
  • Debriefing over de werkelijke situatie van het scenario:
    • Voorstelling door de cursisten van hun onderzoek en analyse;
    • Opmerkingen van de trainer op de voorstelling en analyse van de deelnemers;
    • Resultaat van de expertise oefening

Deel 2: Herhalen van de opbouw van motorvoertuigen

  • Thermisch potentieel op motorvoertuig:
    • Structuur en voertuigtypen: verschillende delen en systemen;
    • Verschillende motoren: diesel, benzine, LPG, hybride, elektrisch;
    • Elektrische en elektronische apparatuur: alternator, beveiligde of niet beveiligde circuits, elektrische kabels al dan niet blootgesteld aan warmte, verbruikers.

Ervaringsuitwisseling van de belangrijkste oorzaken van brand bij motorvoertuigen

  • Voertuigen in statische of dynamische situaties:
  • Oververhitting van een element: katalysatorregeneratie;
    • Micro-lek op een vloeistofleiding: olie, remvloeistof;
    • Olie lek uit de motor of versnellingsbak;
    • Brandstoflekkage;
  • Verkeerd tanken
  • Elektrische oorzaken: Veiligheidssystemen, kabel doorgangen, verschillende kabel, verschillende secties, massapunt, …
  • Andere oorzaken: zout brug, onderhoud, vuil, ....

Begrijpen van een incident Deel 1: Theorie (fotoreportage)

  • De getuigenis
  • De geschiedenis van het voertuig
  • Het lezen van het incident toegepast op een motorvoertuig

Opzet

De opleiding bestaat uit 3 lesdagen van 09u.00 – 17.00 uur