Brandoorzaken bij motorvoertuigen

Brandonderzoek

Deze cursus leert u de methodologie achter het brandonderzoek na een voertuigbrand.

Wat zult u leren?

Dag 1:

Deel 1: Onthaal

 • Voorstelling van de opleiding
 • Organisatie van de opleiding
 • Karakteristieken van een brand

Algemeen: definitie van verbranding, elementen van de verbranding, begrippen over temperatuur en warmte, schema van de verbranding, volledige en onvolledige reactie, ontvlambaarheidsgrenzen, vlampunt, energie, vermogen, warmteoverdracht;

 • Verbranding naargelang de toestand van het materiaal: brandklasse, verbranding van gassen, vloeistoffen, vloeibaar wordende vaste stoffen, verbranding van vaste stoffen, verbranding van metalen, video’s van de verschillende soorten verbranding.
 • Ontstaan en ontwikkeling van het vuur toegepast bij motorvoertuigen; Voorbeelden van branden van een motorvoertuig

Deel 2: Methodologie opsporen van brand bij een voertuig.

Oorzaken van voertuigbranden: analyse van de verschillende oorzaken. Methodologie van het opsporen van de brand oorzaak aangepast bij voertuigbranden

 • Veiligheid van de expert: gereedschap en uitrusting;
 • Voorbereiding van de expertise;
 • Observatie van de details;
 • Analyse van de sporen achtergelaten door de brand rook, materialen, kortsluiting, slecht contact, etc ...;
 • Het verloop van de expertise
 • Bepalen van de plaats van de ontsteking
 • Bepalen van de oorzaak
 • Monsternames
 • Reconstructie
 • Andere hulpmiddelen

Dag 2:

Deel 1: Case study op scenario N°1 (voertuig in gebouw)

 • Voorstellen van het te beoordelen incident scenario
 • Expertise scenario:
  • Uitrusting van de deelnemer;
  • Zoeken naar aanwijzingen van de oorzaak van de brand in de schadezone waarbij een voertuig betrokken is;
  • Het vragen van inlichtingen bij getuigen van het incident;
  • Bespreken van de monstername punten;
  • De voorbereiding van het deskundige verslag

Onderzoeksmethodiek toegepast op een brand van een voertuig

Deel 2: Onderzoeksmethodiek toegepast op een brand van een voertuig

 • Het expertise rapport
  • Rol en doelstelling
  • Inhoud

Deel 3: Demonstraties brandgedrag

 • Ontsteking benzine en diesel ; ontbranden van materialen gebruikt in de auto-industrie; gedrag bij brand van auto onderdelen in plastic, metaal,…; Demonstratie van ontbranding en explosie van stof en gas;
 • Het benadrukken van de ontstekingseigenschappen van een brandbare vloeistof, vlampunt; ontvlambaarheidsgrenzen gevolgd door explosie; Metal branden (magnesium)
 • Elektrische gedeelte: Test van elektrische bedrading

Dag 3:

Deel 1: Debriefing van scenario N°1

 • Hervatting van het onderzoek van het incident
 • Bijkomende informatie over de sporen en aanwijzingen

Case study op scenario No. 2 (Voertuig door brand beschadigd)

 • Voorstellen van het te beoordelen incident scenario
 • Expertise scenario:
  • Zoeken naar aanwijzingen van de oorzaak van de brand in de schadezone waarbij een voertuig betrokken is;
  • Het vragen van inlichtingen bij getuigen van het incident;
 • Debriefing over de werkelijke situatie van het scenario:
  • Voorstelling door de cursisten van hun onderzoek en analyse;
  • Opmerkingen van de trainer op de voorstelling en analyse van de deelnemers;
  • Resultaat van de expertise oefening

Deel 2: Herhalen van de opbouw van motorvoertuigen

 • Thermisch potentieel op motorvoertuig:
  • Structuur en voertuigtypen: verschillende delen en systemen;
  • Verschillende motoren: diesel, benzine, LPG, hybride, elektrisch;
  • Elektrische en elektronische apparatuur: alternator, beveiligde of niet beveiligde circuits, elektrische kabels al dan niet blootgesteld aan warmte, verbruikers.

Ervaringsuitwisseling van de belangrijkste oorzaken van brand bij motorvoertuigen

 • Voertuigen in statische of dynamische situaties:
 • Oververhitting van een element: katalysatorregeneratie;
  • Micro-lek op een vloeistofleiding: olie, remvloeistof;
  • Olie lek uit de motor of versnellingsbak;
  • Brandstoflekkage;
 • Verkeerd tanken
 • Elektrische oorzaken: Veiligheidssystemen, kabel doorgangen, verschillende kabel, verschillende secties, massapunt, …
 • Andere oorzaken: zout brug, onderhoud, vuil, ....

Begrijpen van een incident Deel 1: Theorie (fotoreportage)

 • De getuigenis
 • De geschiedenis van het voertuig
 • Het lezen van het incident toegepast op een motorvoertuig

Opzet

De opleiding bestaat uit 3 lesdagen van 08.30 – 17.00 uur