Kennis en methodologie opsporen brandoorzaken

Brandonderzoek

Deze cursus is de instap cursus voor het CFPA-diploma: Fire Investigation

Deze opleiding leert u de scene na een brand te lezen. Experts, inspecteurs van de verzekeringssector, gerechtelijke experts en iedereen die betrokken is bij de brandexpertise heeft baat bij deze opleiding. Deze opleiding wordt gegeven door een gespecialiseerde gerechtsdeskundige.

Wat zult u leren?

DEEL 1 IN ZAVENTEM, 2 dagen

Verbranding en ontwikkeling van het vuur:

 • algemene informatie
 • verbranding en explosies
 • brandfases
 • verspreidingswijzen
 • activeringsfactoren
 • brandsporenonderzoek
 • methodologie
 • preventie
 • interventie

DEEL 2 IN LENS, 1 dag

Demonstraties:

 • BLEVE
 • vlampunt
 • ontvlambaarheidsgrenzen
 • verschillende verbrandingen van diverse materialen
 • stofexplosies
 • metaalbrand
 • koolwaterstof branden
 • uitbreiding via straling papier/karton
 • behandeling van monsters

Methodologie voor het opsporen van de oorzaken van een brand:

 • methodologie van de expertise ter plaatse
 • analyses en testen in het laboratorium
 • expertiseverslag

Praktische case d.m.v. scenario: uitvoering van een expertise op reële schade.

Deze cursus is de instap cursus voor het CFPA-diploma: Fire Investigation

Opzet

De opleiding bestaat uit 3 lesdagen van 9.00 – 15.30 uur

Examen

Examen van de opgedane kennis zowel theorie als praktijk