Gekwal. Controleur van draagbare en mobiele blustoestellen

Kleine blusmiddelen

Professionele controleurs en mensen die belast zijn met het onderhoud van blustoestellen in het bedrijf.

Wat zult u leren?

Theorie

  • De blussing.
  • De blustoestellen: karakteristieken.
  • Plaatsing van de blussers: berekeningsprincipe volgens het ARAB en de APSAD R4 regel.
  • Van kracht zijnde teksten en wetgevingen.
  • De verschillende onderhoudshandelingen : de inspectie, het onderhoudsbezoek, de revisie en de periodieke controles.

Praktijk

  • Demonstratie van de verschillende blusmiddelen.
  • Onderhoud: praktische onderhoudshandelingen op verschillende blustoestellen, om alle preventieve en corrigerende handelingen uit te voeren.

Examen

  • Schriftelijke test.
  • Praktische onderhoudswerk proef. De deelnemers doen hun werk voor een jury om hun praktische kennis te kunnen testen.

Opzet

De opleiding bestaat uit 4 lesdagen van 9.00 – 15.30 uur

Examen

Het examen is inbegrepen in de 4e cursusdag, maar wordt apart verrekend.