Mobiele Unit (Volgens KB van 28 maart 2014)

Brand­interventie

Met de Mobiele Unit brengt AERTES haar kennis en ervaring tot aan uw voordeur. Deze vrachtwagen is zo opgebouwd dat zowel theoretische als praktische lessen er in gehouden kunnen worden. Dit in alle veiligheid en zonder dat de cursisten van kledij dienen te wisselen.

In de Mobiele Unit kunnen zowel de medewerkers als de leden van de interventieploeg getraind worden.

Wat zult u leren?

De basisopleiding neemt 1u30 in beslag. In deze opleiding komen de onderwerpen aan bod zoals bepaald in het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Meer bepaald, de eisen gesteld in Afdeling 6, Art.26 § 1 & 2. De doelstelling komt overeen met de bepalingen in Art.27 § 1-3. Deze opleiding voldoet aan de eisen gesteld in hoofdstuk 2 van de bijlage van het KB. “Interventie bij brand “.

Overeenkomstig het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen, komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Brand, basiskennis
  • De gevaren van een brand kennen en herkennen
  • Snel en efficiënt kunnen omgaan met de eerste interventiemiddelen
  • De alarmering
  • De brandbestrijding
  • De evacuatie
  • Algemene kennis brandpreventie

In het praktijkgedeelte oefenen de cursisten met brandblussers op reële vuurhaarden. Elke cursist doet minimaal 1 bluspoging met een CO2 brandblusser en minimaal 1 bluspoging met een brandblusser op basis van water.

De opleiding kan volledig aangepast worden naar de wensen van het bedrijf.

Opzet

De Mobiele Unit wordt voor één of meerdere dagen gestationeerd op of aan uw bedrijfsterrein. Omdat de basisopleiding geen volledige dag in beslag neemt, kunnen er meerdere sessies per dag georganiseerd worden.

AERTES kan een opleiding op maat voorzien, gebaseerd op de noden van de aanvrager.