2e interventieploeglid- Watervoerende armaturen

Brand­interventie

Personen die deel uit maken van een interventieploeg en beschikken over 2e interventiemateriaal, radiocommunicatie, adembeschermend middelen.

Deelnemers dienen een certificaat van een opleiding Basisopleiding voor interventieploegen en van een opleiding Basisopleiding Autonome Adembescherming te kunnen voorleggen.

Wat zult u leren?

Theorie

  • Water winningpunten.
  • Het aflegsysteem.
  • Basis regels bij het uitvoeren van het standaard aflegsysteem & schuim aflegsysteem met verschillende verschuimingsindex.

Praktijk

  • Het materiaal: Slangen, verdeelstukken, straalpijpen.
  • Gebruikstechnieken van de straalpijpen.
  • Het aflegsysteem.
  • Oefeningen op verschillende brandscenario’s.

Opzet

De opleiding bestaat uit 1 lesdag van 9.00 – 15.30 uur