2e interventieploeglid- Gevaarlijke stoffen, electriciteit & communicatie

Brand­interventie

Personen die deel uit maken van een interventieploeg en beschikken over 2e interventiemateriaal, radiocommunicatie, adembeschermend middelen. Interventieploegen die tussenkomen bij het opruimen van kleine spills van gevaarlijke stoffen.

Deelnemers dienen een certificaat van een opleiding Basisopleiding voor interventieploegen en van een opleiding Basisopleiding Autonome Adembescherming te kunnen voorleggen.

Wat zult u leren?

Theorie

  • Identificatie van gevaarlijke stoffen
  • Communicatie

Praktijk

  • Oefeningen met de verschillende blusmiddelen
  • simulatie lek van gevaarlijke stoffen
  • Communicatie oefeningen
  • Demonstratie flash-over
  • oefenscenario’s

Opzet

De opleiding bestaat uit 1 lesdag van 9.00 – 15.30 uur