2e interventieploeglid- Gassen

Brand­interventie

Personen die deel uit maken van een interventieploeg en beschikken over 2e interventiemateriaal, Interventieploegen die optreden bij gas branden.

Deelnemers dienen een certificaat van een opleiding Basisopleiding voor interventieploegen en van een opleiding Basisopleiding Autonome Adembescherming te kunnen voorleggen.

Wat zult u leren?

Theorie

  • Begrippen en eigenschappen van gassen
  • LEL-HEL
  • BLEVE-UVCE
  • Soorten gas
  • De gevaren van de gasfles
  • Vloeibare gassen

Praktijk

  • Oefeningen met de verschillende blusmiddelen,
  • Verschillende oefenscenario’s,
  • Oefeningen op gas branden.

Opzet

De opleiding bestaat uit 1 lesdag van 9.00 – 15.30 uur