2e interventieploeglid- Blusschuimen en Gassen

Brand­interventie

Deze cursus werd ontworpen voor personen die deel uit maken van een interventieploeg en beschikken over 2e interventiemateriaal die gebruik maken van blus schuimen en interventieploegen die optreden bij gas branden.

Deelnemers dienen een certificaat van een opleiding Basisopleiding voor interventieploegen en van een opleiding Basisopleiding Autonome Adembescherming te kunnen voorleggen.

Wat zult u leren?

Theorie

  • Begrippen van gassen en blus schuimen

Praktijk

  • Oefeningen met de verschillende blusmiddelen
  • Oefeningen met blusschuim
  • Oefeningen op gas branden
  • oefenscenario’s

Opzet

De opleiding bestaat uit 1 lesdag van 9.00 – 15.30 uur.