Evacuatie Steward

Brand­interventie

Deze opleiding werd ontworpen voor preventieadviseurs en voor alle personeelsleden die een actieve rol hebben bij de evacuatie.

Wat zult u leren?

Reglementaire eisen:

  • CODEX, Basisnormen, …

Benodigdheden voor de evacuatie:

  • Menselijke middelen
  • Materiaal: noodverlichting, RWA, geluidssignaal, signalisatie, ontruiming,…

Ontwikkelen en onderhouden van het evacuatieplan:

  • Menselijk gedrag,
  • Opstellen van het plan,
  • Specifieke evacuaties (hospitalen, musea,…)
  • Rekening houden met het onverwachte: insluiting, vluchtterras,…
  • Evalueren van de efficiëntie
  • Onderhouden van het evacuatieplan en het doen evolueren.

Opzet

De opleiding bestaat uit 1/2 lesdag van 9.00 – 12.00 uur