Omgaan met gevaarlijke stoffen

Brand­interventie

Deze opleiding werd ontworpen voor mensen die regelmatig in contact komen met gevaarlijke producten. Zowel de verantwoordelijken als het personeel en de interventieploegen kunnen deze opleiding volgen.

Wat zult u leren?

Theorie:
De gevaarlijke stoffen :

  • de informatie bronnen, veiligheidsfiches (MSDS), toxicologische fiches
  • verplichtingen tegenover het personeel en de interventieploeg
  • de regels bij voorraad en de preventie van de risico’s
  • de regels bij het laden en lossen, veiligheidsprotocol

De interventie bij een lek van een vloeistof, vervuilende stoffen: procedures, detectiemateriaal, interventie tactiek,…

Praktijk:
Herhaling van het dragen van een autonoom adembeschermingstoestel
Werken met het afdichtingsmateriaal
Praktische oefeningen die het volledige interventie verloop belichten: alarmering, afdichten, opruimen,…

Opzet

De opleiding bestaat uit 3 lesdagen van 9.00 – 15.30 uur.
Dag 1 wordt georganiseerd in Zaventem. Dag 2 & 3 gaat door in de brandweerschool van Lens of die van Genk.