Interventieploeglid - bijscholing

Brand­interventie

Leden van een interventieploeg dienen regelmatig bijgeschoold te worden zodoende hun kennis op te frissen. Ook hun praktijkervaring is belangrijk.

Samen met de opdrachtgever bekijkt AERTES hoe ze deze dag(en) het beste invullen, afhangende van de noden van het bedrijf en het brandweerteam.

Wat zult u leren?

De opleidingen van AERTES zijn telkens opgebouwd uit verschillende modules. Onze mensen staan u graag bij in het opstellen van een programma dat het beste aansluit bij uw bedrijf.

Hierbij wordt rekening gehouden met onder meer:

  • De taken van de interventieploegleden
  • De bedrijfsspecifieke risico's
  • Het materieel ter beschikking van de interventieploeg
  • De ervaring van de interventieploegleden
  • De tijdsbesteding en het budget van de aanvrager

Opzet

Deze cursus wordt op maat gemaakt.

Examen

Schriftelijke proef van de opgedane kennis