Brand elektrische en hybride voertuigen

Voertuigbrand

Werknemers zijn niet opgeleid als brandweerman, en bedrijven hebben niet dezelfde middelen ter beschikking als een brandweerkazerne. Toch zijn het de werknemers die in geval van brand de eerste, vaak kritieke handelingen moeten uitvoeren.

In deze cursus gaan we dieper in op de gevaren gerelateerd aan elektrische en hybride voertuigen. We leren werknemers en zaakvoerders aan hoe ze moeten omgaan met een brand van een elektrisch of hybride voertuig. We gaan dieper in op de (nieuwe) blusmiddelen.

Wat zult u leren?

De gevaren voor de werknemer

 • Gevaren bij een milde hybride
 • Gevaren bij een Volhybride (HEV)
 • Gevaren bij een Plug-in hybride (PHEV)
 • Gevaren bij een Elektrisch voertuig (BEV)
 • Algemene gevaren

Beveiligen van het EV

 • voor de interventie
 • Voor de werkzaamheden
 • Afschakelen van het EV

De thermal runaway

 • Herkennen van een thermal runaway
 • Gevaren van een thermal runaway
 • Wat te doen bij een thermal runaway

De blusmiddelen

 • Water
 • Kleine blusmiddelen

Informatie ophalen

 • Rescue date sheets
 • Guidelines
 • Andere bronnen

Laadpalen
Opvolgen na brand

Opzet

Deze theoretische cursus gaat door van 09u tot 15u30.