Voertuigbrand – Praktijk

Voertuigbrand

In de verplichte vooropleiding “Voertuigbrand – Theorie” leerden de cursisten de risico’s te bepalen en te herkennen. Deze theoretische kennis wordt nu toegepast op ware grootte. De cursisten gaan te werk op autowrakken waarop verschillende soorten voertuigbranden worden nagebootst.

Wanneer actief wordt deelgenomen met adembescherming dient u te beschikken over een attest voor het dragen van autonome adembeschermende middelen.

Wat zult u leren?

Praktijk

  • Benaderen van een brandend voertuig
  • Verkenning en strategie
  • Inzetprocedure autobrand
  • Verkenning en strategie alternatieve bronnen
  • Inzetprocedure autobrand alternatieve bronnen
  • Scenario “vol ontwikkelde brand”
  • Gebruik interventiemateriaal

Opzet

De opleiding bestaat uit 1 lesdag van 9.00 – 15.30 uur.
Deze opleiding kan georganiseerd worden in de brandweerschool te Lens of de brandweerschool te Genk