Blusschuimtechniek - Theorie

Blusschuimtechniek

De cursus Blusschuimtechniek - theorie leidt op tot theoretische kennis van blusschuiminstallaties. Zowel de installatieopbouw, alle componenten, schuimsoorten als algemene basiskennis. De opleiding is de voorbereiding voor de cursus Blusschuimtechniek - onderhoud en de cursus Blusschuimtechniek - ontwerpen.

Wat zult u leren?

LESDAG 1

1 Brandtheorie

1.2 Wat Is Brand
1.3 Zuurstof
1.4 Brandstoffen
1.5 Ontstekingstemperatuur
1.6 Mengverhouding
1.7 Katalysator
1.8 Verbranding
1.9 Ontstekingsbron 1.10 Ontstekingsenergie
1.11 Explosie
1.12 De Standaard Brandkromme
1.13 Branden In Besloten Ruimten
1.14 Vlamterugslag
1.15 Hoe Wordt Brand Geblust?

2 Brandbare en Ontvlambare Vloeistoffen

2.1 Vloeistofbranden
2.2 Indeling Brandbare Vloeistoffen

3 Blusschuimtechniek, De Inleiding

3.1 Doel van een Blusschuiminstallatie
3.2 Toepassingsgebied Blusschuim
3.3 Voordelen en Nadelen van Blusschuim
3.4 Toepassingen
3.5 Blusschuim niet Geschikt
3.6 De Geschiedenis Van Blusschuim
3.7 Type Blusschuiminsystemen
3.8 Type Blusschuimbeveiliging
3.9 Type Blusschuim
3.10 Opbouw Blusschuiminstallatie
3.11 Watervoorziening
3.12 Schuimbijmenging
3.13 Leidingen
3.14 Schuimmakers

4 Blusschuimen

4.1 Soorten En Basis Samenstelling
4.2 Proteïne Schuimconcentraten
4.3 Synthetische Schuimconcentraten
4.4 Voor- en Nadelen van Schuimconcentraat-soorten
4.5 Eigenschappen van Blusschuim
4.6 Mengen van Schuimconcentraten
4.7 Lucht of Inert Gas

LESDAG 2

5 Schuimbijmengsystemen

5.1 Pre-Mixed System
5.2 Venturi Mengsystem
5.3 Rond-De-Pomp Menger
5.4 Opbouwmenger
5.5 Proportionele Bijmengsystemen
5.6 Wide Range Mengsysteem
5.7 Gebalanceerd Wide Range Mengsysteem
5.8 Bladdertank of Druktanksysteem
5.9 Druktanksysteem met Drijfgas
5.10 Watermotorgedreven Systeem
5.11 Volumestroom Gestuurd systeem

6 Schuimmakers

6.1 Aspirated en Non-Aspirated
6.2 Blusschuiminzet met Mobiele Middelen
6.3 Blusschuiminzet met Stationaire Systemen

7 Normen en Voorschriften

7.1 De Europese Voorschriften
7.2 Internationale Voorschriften

LESDAG 3

8 Bluscommando-Installatie

8.1 Brandmeldinstallatie
8.2 Brandmeld- of Bluscommandocentrale
8.3 Aansturing Blusschuiminstallatie

9 Brandmelders

9.1 Optische Rookmelders
9.2 Thermo-Differentiaalmelders
9.3 Thermo-Maximaalmelders
9.4 Lineaire Temperatuurdetectie
9.5 Pneumatische Temperatuurdetectie
9.6 Vlammenmelders
9.7 Lijndetectie
9.8 Aspiratiesystemen c.q. Hooggevoelige Puntmelders
9.9 Speciale Toepassingen

10 Systeem- en Kwaliteitseisen Bluscommando-Installatie

10.1 Prestatie-Eisen
10.2 Invloedsfactoren
10.3 Invloed van de Hoogte van de Ruimte
10.4 Technieken om Gevolgen van Ongewenste/Onechte Meldingen te Verminderen
10.5 Prestatie-Eis voor De Systeembeschikbaarheid
10.6 Veiligheidsvoorzieningen Blusschuiminstallatie
10.7 Omvang van de Bewaking
10.8 Sturingen
10.9 Functiebehoud

11 Veiligheidsinformatieblad

11.1 Diverse Systemen
11.2 Wettelijke Verplichting
11.3 Ontwikkeling
11.4 Veiligheidsinformatieblad
11.5 Inhoud van een Veiligheidsinformatieblad

Opzet

De klassikaal gegeven opleiding bestaat uit 3 cursusdagen. Een cursusdag duurt van 9.00 - 15.30 uur.

Examen

De toets wordt afgenomen op de laatste cursusdag. Deze zal bestaan uit meerkeuze-vragen en open vragen. Bij een resultaat van meer dan 70% zal een certificaat worden toegestuurd.