Toegepaste Sprinklerbeveiliging

Sprinkler

Toegepaste sprinklerbeveiliging is gemaakt in nauwe samenspraak met de brandweer. Die praktische input is verwerkt in de theoretische modules. De cursus belicht alle aspecten van de sprinklertechniek zonder in te gaan op het feitelijk ontwerpen en berekenen van de systemen. Diverse cases zijn aan het lesprogramma toegevoegd, om het geleerde naar de dagelijkse praktijk te brengen.

Wat zult u leren?

Hoe sprinklerbeveiliging kan worden toegepast in relatie tot de wetgeving en welke documenten hiervoor dienen te worden opgesteld. De verschillende installatie-uitvoeringen, opbouw van de installatie, sprinklermeldingen en -sturingen, en de keuze van het juiste systeem. Hiertoe krijgt u inzicht in de primaire kenmerken waarmee de sprinklerbeveiliging wordt gedefinieerd.

Enkele bijzondere sprinklertoepassingen worden nader toegelicht, alsmede de relatie tussen brandwerende scheidingen en het systeem. De opleiding wordt gecompleteerd met de lesmodule over oplevering, beheer en wat te doen na activering. De rol van de brandweer wordt in alle fases van het proces belicht.

Lesdag 1

 • Inleiding in de sprinklertechniek
 • Watertoevoer en pomptypes
 • Pompenkamer
 • Alarmkleppen en appendages
 • Leidingen, materialen en beugeling
 • Sprinklers

Lesdag 2

 • Sprinklermeldinstallatie
 • Normen - algemeen
 • Normen in de sprinklertechniek
 • Certificatie en inspectie - algemeen
 • Certificatie en inspectie vbb
 • Gevarenklasse

Lesdag 3

 • Omvang van de beveiliging
 • Projecteren van de sprinklers
 • Aansluiten van andere installaties op de watervoorziening
 • Sprinklerinstallaties en rook- en warmteafvoerinstallaties (rwa)
 • Bijzondere toepassingen
 • Sprinkler en brandwerendheid

Lesdag 4

 • Inbedrijfstelling, opleveren en overdragen van een sprinklerinstallatie
 • Systeembeschikbaarheid
 • Beheer van een sprinklerbeveiliging
 • Onderhouden van een sprinklerinstallatie
 • Sprinkler en de brandweer

Opzet

De klassikaal gegeven opleiding Toegepaste Sprinklerbeveiliging bestaat uit 4 cursusdagen. Een cursusdag duurt van 9.00 - 15.30 uur.