Werkgevers en hun opleidingsplicht

Het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 verplicht elke werkgever er toe om een geheel van brandpreventiemaatregelen te nemen. De doelstellingen voor deze maatregelen zijn:

De brand voorkomen

Veiligheid en evacuatie garanderen

Snel en efficiënt brand bestrijden

De gevolgen van een brand te beperken

De tussenkomst van openbare hulpdiensten vergemakkelijken

Het KB legt hiervoor een aantal specifieke maatregelen op voor de werkgever, één van deze maatregelen is het oprichten van een  brandbestrijdingsdienst, getraind in het omgaan met de specifieke risico's van het bedrijf.Gepubliceerd door