Aertes, opleider in brandveiligheid

De vakgerichte opleider in brandveiligheid; van kennis naar vaardigheden.

Het kunnen toepassen van de kennis in de praktijk, is de meerwaarde van opleiden. Aertes heeft onder andere specifieke modules ontwikkeld voor de Expert Sprinklertechniek uit de BOSEC-certificeringsregeling. Door de modulaire opzet van alle opleidingen kan men kiezen uit die modules die het beste aansluiten op de reeds aanwezige kennis en ervaring.

Alle opleidingen